Databehandling

Velkommen til

Lejrskolen TRANHOLMHUS

Privatlivspolitik - GDPR


Kunder hos TRANHOLMHUS-Lejren

Som dataansvarlig udlejer ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende samt nye kunder.

 

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://www.tranholmhus.dk

TRANHOLMHUS drives af en forening som selvejende institution, ledet af en valgt bestyrelse efter gældende vedtægter.

CVR-nummer 11612237.

 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

For at kunne booke TRANHOLMHUS, har vi behov for følgende kontaktoplysninger: Forening/firma firma eller privat navn og adresse; telefonnummer; e-mailadresse; evt. EAN-nummer.

Oplysninger er til brug for udfyldelse af lejekontrakt samt fremsendelse af denne til lejer.

 

Hvem deler vi dine data med

Kontaktoplysningerne anvendes i regnskabsprogrammet for oprettelse af indbetaling af leje og forbrug af el og varme. Oplysninger vil ikke fremgå af regnskabet, men gemmes som bilag.

 

Hvor længe vi gemmer dine data

Kontaktoplysningerne bliver gemt af udlejeren fra bookingtidspunktet indtil opholdet er tilendebragt og forbrugsafregningen er betalt. Fakturaoplysningerne bliver bevaret i henhold til bestemmelser i Regnskabslovgivningen.

Der forefindes ikke et kundekartotek.

 

Hvilke rettigheder har du over dine data

Du har en række rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
  • Retten til at få egne personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelse, herunder profilering
  • Retten til at flytte egne personoplysninger (dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandling af data, ved at henvende dig til nedenfor nævnte dataansvarlig under Din kontaktinformation.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. www.datatilsynet.dk

 

Videresendelse af dine data

Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.


Din kontaktinformation

Formand og udlejer: Flemming Frisk, Sønderdalvej 25, 8765 Klovborg

Mail:  frisk@fiberpost.dk - Tlf. 50782714

Kontakt for udlejning: Flemming Frisk, Sønderdalvej 25, 8765 Klovborg, frisk@fiberpost.dk. Tlf. 50782714